CGTL. Trần Đăng Hưng - Tâm lý

Thạc sĩ Tâm lý học với thế mạnh chuyên môn về tham vấn cho nhóm đối tượng là trẻ em (dưới 18 tuổi) và các bậc phụ huynh

Xem chi tiết

CGTL. Hoàng Thị Kim Ngân - Tâm lý

Chuyên viên Tâm lý có thế mạnh chuyên môn về tham vấn tâm lý trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành về các vấn đề stress, lo âu, trầm cảm, mâu thuẫn các mối quan hệ, can thiệp khủng hoảng, trung gian trong trị liệu (art và play therapy). Hướng nghiên cứu và phát triển tới sử dụng các phương tiện trung gian trong trị liệu tâm lý: tâm kịch, nghệ thuật, trò chơi,…dựa trên quan điểm lý thuyết nhân vị trọng tâm hướng đến các đối tượng nhỏ tuổi hoặc gặp sang chấn tâm lý (bị lạm dụng tình dụng, bị bạo hành, khủng hoảng,..)

Xem chi tiết

CGTL. Nguyễn Thị Uyên - Tâm lý

Chuyên viên Tâm lý có thế mạnh chuyên môn tham vấn trị liệu tâm lý cho đối tượng vị thành niên và thanh niên liên quan đến các vấn đề về trầm cảm, lo âu, mối quan hệ tình cảm,…Hướng nghiên cứu và phát triển tới tham vấn tâm lý cho đối tượng thanh niên và vị thành niên.

Xem chi tiết

CGTL. Nguyễn Thị Hạ - Tâm lý

Thạc sĩ Tâm lý có thế mạng cuyên môn về tham vấn cho người trưởng thành các vấn đề: Rối loạn trầm cảm; Các rối loạn liên quan đến stress; các vấn đề về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ trong hôn nhân; tham vấn bạo lực gia đình. Hướng nghiên cứu và phát triển tới các mối quan hệ gắn bó; kết hợp giữa yoga với trị liệu tâm lý.

Xem chi tiết

CGTL. Đặng Thị Liên - Tâm lý

Thạc sĩ Tâm lý có thế mạnh chuyên môn về tham vấn cho trẻ em, người trưởng thành các vấn đề: Tâm bệnh trẻ em, rối loạn trầm cảm; các vấn đề về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ trong hôn nhân; các mâu thuẫn trong tình yêu; các vấn đề liên quan đến giới tính, xu hướng tính dục. Hướng nghiên cứu và phát triển tới các mối quan hệ tình cảm, hôn nhân – gia đình; những mâu thuẫn trong tình yêu, vấn đề về tâm bệnh trẻ em.

Xem chi tiết

CGTL. Trần Thị Hạnh - Tâm lý

Chuyên viên Tâm lý có thế mạnh chuyên môn về tham vấn - trị liệu các rối nhiễu Tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, PTSD, rối loạn ăn uống; các vấn đề tâm lý có liên quan đến stress; Khó khăn trong kết nối với chính mình và vấn đề các mối quan hệ

Xem chi tiết