CGTL. Tống Thị Khánh Huyền - Tâm lý

Thạc sĩ Tâm lý tốt nghiệp Trường Đại học Toulouse II – Le Mirail Pháp, thuộc phân ngành tâm lý của đại học Pháp ngữ. Có thế mạnh chuyên môn về: Tham vấn, trị liệu tâm lý cho đối tượng là thanh niên và người trưởng thành. Đào tạo, tập huấn các kỹ năng tâm lý cho quản lý, nhân viên tại doanh nghiệp.

Xem chi tiết

CGTL. Trần Anh Vũ - Tâm lý

Chuyên gia có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tham vấn & trị liệu tâm lý. Thạc sĩ Tham Vấn Tâm Lý tại đại học Assumption - Thailand (tốt nghiệp hạng danh dự). Cử nhân Tâm Lý Học chuyên ngành tham vấn trị liệu (tốt nghiệp xuất sắc). Huấn luyện trị liệu hệ thống gia đình (chương trình hợp tác giữa ĐH Phạm Ngọc Thạch & ĐH Louvain - vương quốc Bỉ). Nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tham vấn & trị liệu tâm lý với các công trình sau đây:Tran, V. A. et al. (2021).The impact of ‘basic skills in counseling’ course on the development of counseling skills and personal growth among undergraduate of psychology. HSU Journal of Science: Tran, V. A. (2019). Influence of coping style on life satisfaction among Vietnamese undergraduates of psychology, mediated by stress, anxiety, and depression. Scholar: Human Science (ISSN: 2586 – 9388). Trần Anh Vũ. (2018). Ethical concerns in regards with psychotherapy for adolescents. ‘Ethical principles and service model in psychological practice’ conference print (ISBN: 978-604-73-6508-1). Trần Anh Vũ. (2014). Applying solution-focused brief therapy on a client having relational issues: A case study (thesis). Văn Hiến University, Hồ Chí Minh city, Việt Nam.

Xem chi tiết

CGTL. Đặng Thị Kiều Giang - Tâm lý

Chuyên gia có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tham vấn & trị liệu tâm lý. Thạc sĩ Tâm Lý Học Đường tại Đại học Sư Phạm Hà Nội. Cử nhân Tâm Lý Học chuyên ngành tham vấn trị liệu\n- Huấn luyện trị liệu hệ thống gia đình (Chương trình hợp tác giữa ĐH Phạm Ngọc Thạch & ĐH Louvain - vương quốc Bỉ). Nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý học trẻ em: Dang, G. T. K. (2020). Đặc điểm khí chất của học sinh trung học cơ sở bị bắt nạt học đường (luận văn thạc sĩ). Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Xem chi tiết

THsBS. Nguyễn Thuý Anh - Tâm thần

Năm 2015 - nay: Bác sỹ chuyên khoa Tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội

Xem chi tiết

BSCKII. Nguyễn Duy Hương - Vật lý trị liệu

Bác sĩ Nguyễn Duy Hương chuyên khoa II chuyên ngành Phục hồi chức năng và chuyên khoa định hướng chuyên ngành Ung thư. Tham gia nhiều khoá tập huấn trong và ngoài nước về chuyên ngành Phục hồi chức năng và Ung thư trong thời gian công tác tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K Hà Nội.

Xem chi tiết

BSCKI. Doãn Thị Thanh Hoa - Sản phụ khoa

Bác sĩ hơn 09 năm khám và điều trị các bệnh lý về sản phụ khoa.

Xem chi tiết