Sứ mệnh

Mang AI và IoT vào chăm sóc sức khoẻ nhằm cải thiện năng suất và chất lượng sống của con người

Cung cấp cho mọi người khả năng tiếp cận công bằng với các giải pháp, kiến ​​thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất

Đơn giản hoá quy trình làm việc của các bác sĩ

Chuyển đổi số dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

ĐỘI NGŨCÔNG NGHỆ

Đội ngũ công nghệ

Đội ngũ nhân sự của chúng tôi tập hợp những tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên gia công nghệ tài năng từng làm việc cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Microsoft, Amazon, Google, Adobe, Samsung... với chung một mong muốn tạo nên những sản phẩm đột phá xuất phát từ cái tâm đối với con người và khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
our partners
ĐỐI TÁCCỦA CHÚNG TÔI

Đối tác của chúng tôi