CGTL. Nguyễn Thị Uyên - Tâm lý

Chuyên viên Tâm lý có thế mạnh chuyên môn tham vấn trị liệu tâm lý cho đối tượng vị thành niên và thanh niên liên quan đến các vấn đề về trầm cảm, lo âu, mối quan hệ tình cảm,…Hướng nghiên cứu và phát triển tới tham vấn tâm lý cho đối tượng thanh niên và vị thành niên.

Xem chi tiết

CGTL. Nguyễn Thị Hạ - Tâm lý

Thạc sĩ Tâm lý có thế mạng cuyên môn về tham vấn cho người trưởng thành các vấn đề: Rối loạn trầm cảm; Các rối loạn liên quan đến stress; các vấn đề về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ trong hôn nhân; tham vấn bạo lực gia đình. Hướng nghiên cứu và phát triển tới các mối quan hệ gắn bó; kết hợp giữa yoga với trị liệu tâm lý.

Xem chi tiết

CGTL. Đặng Thị Liên - Tâm lý

Thạc sĩ Tâm lý có thế mạnh chuyên môn về tham vấn cho trẻ em, người trưởng thành các vấn đề: Tâm bệnh trẻ em, rối loạn trầm cảm; các vấn đề về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ trong hôn nhân; các mâu thuẫn trong tình yêu; các vấn đề liên quan đến giới tính, xu hướng tính dục. Hướng nghiên cứu và phát triển tới các mối quan hệ tình cảm, hôn nhân – gia đình; những mâu thuẫn trong tình yêu, vấn đề về tâm bệnh trẻ em.

Xem chi tiết

CGTL. Trần Thị Hạnh - Tâm lý

Chuyên viên Tâm lý có thế mạnh chuyên môn về tham vấn - trị liệu các rối nhiễu Tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, PTSD, rối loạn ăn uống; các vấn đề tâm lý có liên quan đến stress; Khó khăn trong kết nối với chính mình và vấn đề các mối quan hệ

Xem chi tiết

CGTL. Tống Thị Khánh Huyền - Tâm lý

Thạc sĩ Tâm lý tốt nghiệp Trường Đại học Toulouse II – Le Mirail Pháp, thuộc phân ngành tâm lý của đại học Pháp ngữ. Có thế mạnh chuyên môn về: Tham vấn, trị liệu tâm lý cho đối tượng là thanh niên và người trưởng thành. Đào tạo, tập huấn các kỹ năng tâm lý cho quản lý, nhân viên tại doanh nghiệp.

Xem chi tiết

CGTL. Trần Anh Vũ - Tâm lý

Chuyên gia có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tham vấn & trị liệu tâm lý. Thạc sĩ Tham Vấn Tâm Lý tại đại học Assumption - Thailand (tốt nghiệp hạng danh dự). Cử nhân Tâm Lý Học chuyên ngành tham vấn trị liệu (tốt nghiệp xuất sắc). Huấn luyện trị liệu hệ thống gia đình (chương trình hợp tác giữa ĐH Phạm Ngọc Thạch & ĐH Louvain - vương quốc Bỉ). Nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tham vấn & trị liệu tâm lý với các công trình sau đây:Tran, V. A. et al. (2021).The impact of ‘basic skills in counseling’ course on the development of counseling skills and personal growth among undergraduate of psychology. HSU Journal of Science: Tran, V. A. (2019). Influence of coping style on life satisfaction among Vietnamese undergraduates of psychology, mediated by stress, anxiety, and depression. Scholar: Human Science (ISSN: 2586 – 9388). Trần Anh Vũ. (2018). Ethical concerns in regards with psychotherapy for adolescents. ‘Ethical principles and service model in psychological practice’ conference print (ISBN: 978-604-73-6508-1). Trần Anh Vũ. (2014). Applying solution-focused brief therapy on a client having relational issues: A case study (thesis). Văn Hiến University, Hồ Chí Minh city, Việt Nam.

Xem chi tiết