CGTL. Lê Thị Hồng Nga - Tâm lý

Thạc sĩ Tâm lý chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng ứng dụng. Có thế mạnh chuyên môn về tham vấn tâm lý cho trẻ em, vị thành niên và tham vấn gia đình
700,000₫

2020 - nay: Tham vấn viên tâm lý tại Tâm lý MindCare

2019 - nay: CTV tham vấn, trị liệu tại Văn phòng cục trẻ em

2019 - nay: Nhà tâm lý học đường tại Trường THPT Liên cấp HAS

2018 - 2019: Tham vấn viên tâm lý tại Công ty TNHH Phụ Nữ Việt

2017 - 2019: Tình nguyện viên tại Chương trình "Một giờ lắng nghe"

2018: Thực tập sinh tham vấn tâm lý tại Viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai

2018: Thực tâm sinh tham vấn/trị liệu tâm lý tại Bệnh viện ban ngày Mai Hương

Hotline: 1900 2819