CGTL. Nguyễn Thị Lương - Tâm lý

Chuyên viên Tâm lý có thế mạnh chuyên môn về tham vấn trị liệu tâm lý cho đối tượng người trưởng thành và thanh niên, liên quan đến các vấn đề về trầm cảm, sự kết nối, thấu hiểu bản thân, mất định hướng, mối quan hệ tình cảm, hôn nhân – gia đình. Hướng nghiên cứu và pháp triển tới Sự kết nối, Mối quan hệ tình cảm, và Hôn nhân - Gia đình. 
700,000₫

2020 - nay: Tham vấn viên tâm lý & Quản lý chuyên môn tại Tâm lý MindCare

2019 - 2020: Tham vấn viên tâm lý tại Tổ hợp Dự án Tâm lý - Giáo dục - Truyền thông PsyHub (VECAB)

2018: Nhân viên nghiên cứu & phát triển tại Công ty Cổ phần Công nghệ & Giáo dục WIKIEDU

2017 - 2018: Tham vấn viên tâm lý tại VOV Cửa sổ tình yêu

2016: Thực tập sinh tại phòng khám Ngọc Minh

Hotline: 1900 2819