CGTL. Trần Đăng Hưng - Tâm lý

Thạc sĩ Tâm lý học với thế mạnh chuyên môn về tham vấn cho nhóm đối tượng là trẻ em (dưới 18 tuổi) và các bậc phụ huynh
100,000₫

2020 - nay: Tham vấn viên tâm lý tại Tâm lý MindCare khu vực Hà Nội

2019 - nay: Chuyên viên tâm ly tại Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu

2019: Nhà tham vấn tại Dự án "Một giờ lắng nghe" - PsyHub

2019: Trường ban chuyên môn/nhà tham vấn Dự án "Happiness Project"

2017: Chuyên viên tâm lý tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh

2016: Chuyên viên tâm lý tại Trường Đại học FPT

2014 - 2015: Chuyên viên tâm lý tại Trường PTLC Olympia 

Hotline: 1900 2819